Kirjoittajan arkistot: Lapin kaivosfoorumi ry

Talvivaaran tarina – kuka huijaa ja ketä?

Valtio antoi rahaa lisäbudjetista Talvivaaran ympäristöongelmien ratkaisemiseen. Nyt tätä rahaa on tarkoitus käyttää kaivoksen louhinnan uudelleen aloittamiseen. Toiveena on, että uusien liuotuskasojen lisäämisellä liuoskiertoon saataisiin niin paljon lämpöä että kasat ja kiertoliuos eivät jäätyisi talvella. Ongelmien ytimessä on itse kaivoksen … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Muistutus Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemukseen

Lapin kaivosfoorumi ry Asia: Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus / Yara Suomi Oy Diaarinumero PSAVI/82/04.08/2013 Lapin kaivosfoorumi ry on kansalaisten ja ympäristön etua valvova yhdistys, joka toimii koko Lapin alueella. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tietoisuutta kaivostoiminnan sosiaalisista, ekologisista ja kulttuurisista … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Vieraskynäkirjoitus: Soklissa yhä ratkaisemattomia huolenaiheita

Valtio on lupaillut rahoittaa Yaran Soklin kaivoksen tieverkkoa 140 miljoonalla, vaikka tiedot hankkeen laajoista vaikutuksista ovat puutteellisia. Mikäli kaivos avattaisiin, malmia ja prosessikemikaaleja kuljetettaisiin satoja rekkakuormia päivässä. Soklin kaivoshanke hakee ympäristö- ja vesitalouslupaa. Jätevesiä pinta-valutuskenttään tihkuisi satoja litroja sekunnissa. Ainakin … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Lappi tarvitsee työpaikkoja – hinnallako millä hyvänsä? Mieti ketä äänestät!

Suomen ja erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen kaivosbuumi on maailmanlaajuisestikin ajatellen valtava: yli 16 % näiden alueiden pinta-alasta on malminetsinnän tai kaivostoiminnan piirissä. Suomi on listattu maailman suosituimmaksi alueeksi uusien kaivosinvestointien tekemiseen. Eikä ihme, Suomi on siloittanut kaivos- ja malminetsintäyhtiöiden tien … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Yksi kommentti

Kaivoslähetystöllä painavaa asiaa eduskuntavierailulla – katso video tilaisuudesta

Eri maakuntien kaivoskriittisiä liikkeitä edustava kansalaisvaltuuskunta vieraili viime syksynä 23.10.2014 eduskunnassa. Lapin kaivosfoorumia tilaisuudessa edusti yhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Lipponen. Aloite tilaisuuden järjestämisestä oli tullut Kaavin rikastamohanketta vastustavalta EI Kaavivaaraa -liikkeeltä. Valtuuskunnan otti vastaan tilaisuuden isäntänä eduskuntatalon puolesta toiminut Keskustan kansanedustaja … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Lapin kaivosfoorumi: Ei Talvivaaran jätevesiä Oulujoen vesistöön

Lapin kaivosfoorumi ry on lähettänyt muistutuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle Talvivaara Sotkamo Oy konkurssipesän ympäristölupahakemuksesta. Konkurssipesä on hakenut ympäristölupaa purkuputkelle, jolla kaivoksen jätevesiä johdettaisiin Oulujoen vesistöön kuuluvaan Sotkamon Nuasjärveen. Samalla konkurssipesä hakee lupaa johtaa voimassa olevaa päätöstä suurempia määriä jätevettä Kalliojokeen siihen saakka, kunnes purkuputki on valmis. Hakemuksen … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi

Puhtaan elinympäristön puolesta -julkilausuma – For a Clean Living Environment – Uranium Free Nordic Countries

Puhtaan elinympäristön puolesta – Uraanivapaa Pohjola -mielenosoitus vaatii tuntuvia muutoksia ydinvastuu- ja kaivoslakeihin Oulussa 30.11.2013 pidetty Puhtaan veden ja elinympäristön puolesta – Uraanivapaa Pohjola -mielenosoitus esittää seuraavan julkilausuman: Suomen kaivos- ja energiapolitiikka ei ota riittävästi huomioon ympäristöä, muita elinkeinoja eikä … Lue loppuun

Kategoria(t): Uncategorized | Kommentoi